Energieakkoord: informatieplicht energiebesparing bedrijven

Ingrijpende maatregelen zijn volgens de Borgingscommissie van het Energieakkoord nodig om het doel van 100 petajoule extra energiebesparing binnen bereik te brengen. Als belangrijkste maatregel zijn bedrijven daarom in het kader van de Wet Milieubeheer voortaan verplicht te melden welke energiebesparingsmaatregelen zij hebben genomen.

De wet schrijft al jaren voor dat bedrijven besparingsmaatregelen moeten nemen die ze in 5 jaar terugverdienen. Dat zijn relatief eenvoudige maatregelen. De uitvoering van de wet liep tot nu toe gebrekkig. Er was te weinig zicht op wat bedrijven deden. Die krijgen nu de plicht te melden welke maatregelen ze hebben getroffen. Met de nieuwe informatieplicht kunnen inspecteurs gericht achterblijvers controleren.

De maatregel en andere maatregelen staan in de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord die voorzitter Ed Nijpels naar het Kabinet heeft gestuurd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt met de gemeenten concrete prestatieafspraken over de uitvoering van deze maatregel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging VNO-NCW zorgen voor een eenvoudig digitaal systeem waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden.

In oktober 2017 constateerde de Nationale Energie Verkenning (NEV) dat de teller op 75 petajoule zou blijven steken. De aanpassing van de Wet Milieubeer moet dit gat grotendeels dichten. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere intensiveringen afgesproken. (foto: SER)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!