Federaal Planbureau België: duurzame energie voor alle Belgen

Het Federaal Planbureau van België heeft een rapport over het nationaal energie- en klimaatplan uitgebracht. Dit rapport bestudeert 3 scenario’s met duurzame energie voor alle Belgen.

De beleidsscenario’s integreren klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2030 en plaveien de weg naar een koolstofarme economie tegen 2050. De beleidsscenario’s verschillen onderling in de ambitie waarmee ze de niet-ETS-broeikasgasemissies in België willen doen dalen. Kort samengevat betekent dit dat de broeikasgasemissies uitgestoten door transport, landbouw, gebouwen en een klein deel industrie naar beneden moeten.

De daling in de 3 beleidsscenario’s bedraagt respectievelijk 27 procent, 32 procent en 35 procent in 2030 vergeleken met 2005. 35 procent is het doel voor België, de andere 2 scenario’s kunnen het gat met de 35-procent-doelstelling dichten door een beroep te doen op flexibiliteit (in de tijd en tussen lidstaten).

In 2030 (2040) zal ongeveer één vijfde (één derde) van alle energie die eindconsumenten verbruiken, hernieuwbaar zijn. Een andere groot deel wordt ingevuld door elektriciteit. De verdere elektrificatie van de maatschappij, vooral in gebouwen en transport, is onvermijdelijk in de klimaatambitie. Deze elektriciteit wordt op haar beurt voor iets meer dan 50 procent (ongeveer 60 procent) opgewekt door hernieuwbare energie.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!