Flexibiliteitsdiensten met waterstof kunnen netverzwaringen voorkomen

In plaats van het verzwaren van regionale elektriciteitsnetten zijn ‘flexibiliteitsdiensten’ een mogelijk alternatief om pieken van lokaal geproduceerde duurzame energie te kunnen opvangen. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen, onder andere de omzetting van elektriciteit in waterstof.

ECN part of TNO onderzocht samen met DNV-GL in opdracht van Enpuls, onderdeel van netbeheerder Enexis of en in hoeverre de inzet van (groene) waterstof uit elektrolyse een haalbare optie is om netverzwaring te voorkomen. Uit de analyse van 4 praktijkcases blijkt dat dit het geval is, afhankelijk van bijvoorbeeld de lokale waterstofvraag. Het onderzoek biedt inzicht in de voorwaarden en mogelijkheden die de netbeheerder heeft om een sluitende businesscase te maken.

Door de sterke toename van het aantal lokale zonne- en windenergieprojecten bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen in Nederland zijn maximale capaciteit. Nieuwe projecten en initiatieven op het gebied van duurzame-energieopwekking kunnen daardoor in de knel komen. In plaats van het verzwaren van het regionale elektriciteitsnet, wat kostbaar en tijdrovend is, zijn ‘flexibiliteitsdiensten’ een mogelijk alternatief om de pieken van de lokaal geproduceerde duurzame energie te kunnen opvangen. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen, zoals de inzet van batterijen, vraagsturing bij lokale gebruikers of de omzetting van elektriciteit in waterstof.

Het onderzoek behandelt 4 representatieve praktijkcases: de toepassing van pv-panelen door een groep agrarische bedrijven, de exploitatie van een grootschalig zonnepark, de ontwikkeling van een energiehub op een bedrijventerrein en de industriële toepassing van waterstof in de industrie.

Voor elke praktijkcase is een businesscase gemaakt en deze laten sterk uiteenlopende uitkomsten zien. Uit de analyse blijkt dat de inzet van elektrolyse voor verantwoord netbeheer op dit moment alleen in uitzonderlijke situaties haalbaar is. Hierbij spelen zaken als de aanwezigheid van een lokale afzetmarkt en de bereidheid van afnemers om voor groene waterstof te betalen een belangrijke rol. Ook de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs is een belangrijke factor. De netbeheerder kan de businesscase met ‘incentives’ positief beïnvloeden, mits de wetgeving zulke stimulerende maatregelen gaat toestaan.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!