Flexibiliteitsmarkt Nijmegen-Noord gaat door

In Nijmegen-Noord gaan Liander, energieleverancier Scholt Energy Control en softwareleverancier Senfal eind 2017 een lokale flexibiliteitsmarkt realiseren. Hier zal zowel Scholt Energy Control als Senfal met een aantal grootverbruikers afspraken maken over hun energiegebruik.

Hierdoor zullen vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar aansluiten. Daarvoor ontvangen de energieverbruikers een vergoeding.

Een flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord is een goed alternatief voor het leggen van een tijdelijke elektriciteitskabel tot de realisatie van een nieuw energieverdeelstation in het gebied. Het verschuiven van vraag en aanbod van elektriciteit voorkomt piekmomenten op het net en houdt de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar.

Nijmegen-Noord is een gebied waar de elektriciteitsvraag en het aanbod van duurzame energiebronnen zich sneller ontwikkelt dan verwacht. Liander heeft als taak om ook in dit gebied een betaalbare en betrouwbare energievoorziening te blijven bieden. Om aan de capaciteitsvraag te kunnen voldoen, wordt er een nieuw onderstation gebouwd, waarschijnlijk gereed in 2022. In de tussenliggende periode wordt in plaats van een tijdelijke kabel gekozen voor een flexibiliteitsmarkt. Nijmegen-Noord is de eerste locatie waar een flexibiliteitsmarkt wordt gerealiseerd als alternatief voor het aanleggen van een tijdelijke kabel.

In een flexibiliteitsmarkt worden vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afgestemd. Flexibiliteit ontstaat als gebruikers van energie hun vraag en aanbod in tijd verschuiven. Via een slim systeem kan duurzame energie bijvoorbeeld worden opgeslagen en energiegebruik tijdelijk uitgesteld zonder dat de gebruiker zijn gedrag hoeft aan te passen. Zo kunnen gebruikers hun lokaal opgewekte energie opslaan in een batterij of hun verlichting later laten inschakelen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!