FME lanceert Energievisie: Versnellen met technologie!

FME heeft de politiek opgeroepen om samen met haar leden een actieve bijdrage te leveren aan de versnelling van de energietransitie. FME heeft met haar leden een Energievisie opgesteld en deze gestuurd aan informateur Schippers.

Kern van de Energievisie is dat versnelling van de energietransitie moet komen van innovatieve technologie. Zonder technologie is de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening onmogelijk. Het is de sleutel tot energiebesparing en duurzame productie van energie. En ICT maakt het mogelijk om vraag, aanbod en verbruik van energie slimmer aan te sturen. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: ‘De ondernemers in de technologische industrie hebben duizend-en-één oplossingen die bijdragen aan de energietransitie. Juist zij bieden de innovatieve oplossingen waar onze maatschappij en het klimaat behoefte aan heeft.’ FME vraagt daarom om een ambitieus industrie- en energiebeleid van de overheid, waarbij gestuurd wordt op effect: maximale CO2-reductie tegen zo laag mogelijke maatschappelijke investeringen.

De energietransitie biedt Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren. Die kans moet de komende jaren verzilverd worden door in te zetten op technologische oplossingen. Technologie maakt gebouwen, vervoermiddelen en complete productieketens zuiniger. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: ‘Het moet zuiniger, duurzamer en slimmer. Vanuit maatschappelijk én economisch oogpunt is een versnelling van de energietransitie cruciaal. Het is de enige manier om aan internationale klimaatafspraken te voldoen en de samenleving te verduurzamen. En het leidt tot banen en nieuwe business. Nederland kan een internationale koppositie innemen als pionier en exporteur van technologische innovatie. Groen is poen!’ (foto: Chaincraft)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!