Gasunie en Nuon maken van Groningse Magnum-centrale een waterstofcentrale

Gasunie gaat samenwerken met Vattenfall/Nuon en Statoil om waterstof in te zetten in de Magnum-centrale in de Groningse Eemshaven. Nuon wil per 2023 1 van de 3 units van de centrale overschakelen op waterstof. Binnen dit innovatieproject zorgt Statoil voor de productie en levering van waterstof.

Hiervoor wordt Noors aardgas omgezet in waterstof en CO2. De CO2 wordt voor de Noorse kust ondergronds opgeslagen. Het concern heeft bekendgemaakt dat het hiervoor een concessie heeft verworven. Gasunie onderzoekt hoe de waterstof getransporteerd kan worden naar de Magnum-centrale en – zo nodig – tijdelijk opgeslagen. Wanneer de omzetting van de eerste gascentrale op waterstof een feit is, kan deze als voorbeeld dienen voor andere centrales. Op deze manier kunnen gascentrales in een CO2-vrije energievoorziening hun belangrijke rol blijven vervullen. Omdat gascentrales altijd op afroep flexibel inzetbaar zijn, zorgen zij voor betrouwbaarheid in de Nederlandse stroomvoorziening.

De 3 bedrijven tekenden hiervoor een Memorandum of Understanding. Samen willen ze werken aan de inzet van waterstof voor een CO2-vrije energiecentrale.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!