GASUNIE start eerste power-to-gasinstallatie van Nederland op

Gasunie heeft bekendgemaakt te gaan investeren in de eerste power-to-gasinstallatie van Nederland, op het terrein van de gasopslaglocatie nabij Zuidwending in de provincie Groningen.

Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy gaan bij Aardgasbuffer Zuidwending met zo’n 5.000 zonnepanelen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. Daarnaast wordt duurzame energie aan het project geleverd vanuit het hoogspanningselektriciteitsnet van Tennet. Dit pilotproject (HyStock) zal  de eerste power-to-gasfaciliteit in Nederland zijn met een capaciteit van 1 megawatt. De locatie is ideaal omdat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in de speciaal voor gasopslag geschikt gemaakte zoutcavernes. Met HyStock willen de Gasunie-dochters samen met marktpartijen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de markt voor waterstof en nieuwe technieken op grotere schaal toepassen.

EnergyStock en Gasunie New Energy voorzien voor de aardgasbuffer bij Zuidwending (provincie Groningen) een grote rol in een duurzame energievoorziening. Gasunie New Energy ziet de omzetting van power-to-gas als een veelbelovende technologie waarin gasinfrastructuur een verbindende rol kan spelen. Waterstof wordt in de toekomst een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering. EnergyStock en Gasunie New Energy willen er samen met marktpartijen met het plan toe bijdragen dat de markt voor waterstof verder tot ontwikkeling komt.

EnergyStock voert, als eigenaar van de aardgasbuffer, een energiemanagementprogramma uit waarmee het zijn energiegebruik wil verminderen en vergroenen. Eén van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op zijn terrein.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!