Gemeente Amsterdam en TNO zetten zich samen in voor een duurzame stad

De gemeente Amsterdam en TNO starten een 4-jarige samenwerking op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en circulaire economie. Doel is om met behulp van data inzicht te verkrijgen om de toekomst zo goed mogelijk vorm te geven.

In 2017 start de samenwerking aan de hand van 2 concrete uitdagingen: verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam en het zoveel mogelijk beperken van de overlast door werkzaamheden op de Zuidas.

Het verbeteren van de luchtkwaliteit is een belangrijk speerpunt voor de gemeente omdat een betere luchtkwaliteit een positief effect heeft op de gezondheid van de inwoners van de stad. Door het invoeren van milieuzones voor vervuilend verkeer en het stimuleren van elektrisch vervoer zet de gemeente in op verbetering van de luchtkwaliteit. Met behulp van data kan inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten van de milieuzones zijn op de luchtkwaliteit in Amsterdam.

TNO heeft ervaring met het balanceren van verschillende aspecten in ruimtelijke planning, waaronder mobiliteit, milieueffecten en veiligheid. Met Urban Strategy kunnen deze aspecten in één keer interactief gesimuleerd worden. Gemeente Amsterdam en TNO ontwikkelen gezamenlijk een aanpak om deze simulaties te koppelen aan (real time) meetgegevens. Hiermee wordt een leercyclus opgezet, waarin eerst een toekomstbeeld wordt opgebouwd van de situatie in de stad en verbetermaatregelen worden gesimuleerd. Na toepassing van deze maatregelen worden de effecten gemeten.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!