Green Deal voor grotere slaagkans duurzame-energieprojecten

27 partijen hebben de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten ondertekend. Het initiatief van de Green Deal komt van de Natuur- en Milieufederaties en Natuur en Milieu. De deal moet de kans van slagen van deze energieprojecten vergroten. Het moet vooral gaan helpen inwoners en andere belanghebbenden op het juiste moment en op de juiste manier te betrekken.

Met de ondertekening van deze Green Deal geven de partijen aan hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe, duurzame-energieprojecten in te zetten en gezamenlijk te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering van participatieprocessen.

De partijen gaan de komende 2 jaar in 3 stappen gezamenlijk aan de gang met: het inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden; het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd; het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterbannen en geïnteresseerden daarbuiten.

De 27 partijen zijn branche- en koepelorganisaties vanuit zowel de publieke als de private sector. Ook maatschappelijke organisaties ondertekenen. Ondertekenaars van de Green Deal zijn naast een groot aantal overheidsinstallingen onder meer de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Stichting Platform Bio-energie, Stichting Platform Geothermie, Holland Solar, Vereniging Energie-Nederland en ODE Decentraal.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!