HAN start 4 icoonprojecten voor energietransitie

In het voorjaar van 2016 heeft het college van bestuur een oproep gedaan tot het indienen van voorstellen voor icoonprojecten. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) start 4 icoonprojecten voor de energietransitie.

Eén van de vereisten voor het toekennen van een icoonproject was dat dit een afgeleide moest zijn van de maatschappelijke en economische zwaartepunten van onze (EU)regio: Health, Sustainable Energy & Environment (SEE) en Smart Region. De HAN wil door het benoemen van deze zwaartepunten bijdragen aan de oplossing van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken.

Icoonprojecten zijn projecten die voorbeeldmatig zijn voor de samenwerking in ‘de driehoek’, onderwijs, onderzoek en werkveld. Een succesvolle samenwerking in ‘de driehoek’ drijft op goede (onderzoeks)vragen, duurzame partnerschappen en vertrouwen. Om het geheel meer te laten zijn dan de som der delen kan de (onderzoeks)vraag voortkomen uit de verschillende punten van deze driehoek.

Het thema van SEE sluit naadloos aan op 3 maatschappelijke uitdagingen waar Nederland en Europa zich voor gesteld zien: een toekomstbestendige, betaalbare en betrouwbare energievoorziening, in combinatie met een gezonder klimaat (minder CO2 en fijnstof) en een concurrerende, vitale economie. Dit zwaartepunt is er één van grote urgentie en kan in de toekomst een grote vlucht nemen en veel arbeidsplaatsen opleveren. In dit artikel wordt beschreven welke ervaringen zijn opgedaan door het uitvoeren van 4 icoonprojecten die onder het zwaartepunt SEE vallen:

  1. Onderzoekers van de HAN halen waardevolle stoffen uit groenafval. De hogeschool startte het icoonproject ‘bioraffinage, op weg naar zero waste’. Welke massa is het verwerken waard?
  2. De HAN riep het icoonproject clean mobility in het leven. De onderwijsinstelling werkt – samen met het bedrijfsleven – aan duurzame voertuigen, aanpassingen in de energievoorziening en de infrastructuur.
  3. De bouwsector wil dakrenovatie goedkoper en duurzamer maken. De HAN helpt daarbij; ze stimuleert de ontwikkeling van een nieuw renovatieconcept.
  4. De HAN onderzoekt hoe gedrag kan bijdragen aan energiebesparing in grote organisaties. Binnen het icoonproject E-BIG worden energiedata, gedrag, perceptie en beïnvloeding onder de loep genomen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!