Huishoudens vangen pieken elektriciteitsnet op in proef met elektrische auto’s

In de pilot ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’ gaan elektrische auto’s en warmtepompen voor het eerst gezamenlijk slim aangestuurd worden om pieken in het elektriciteitsnet op te vangen. Het project ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’ is een gezamenlijk initiatief van Cohere, Enpuls, Enexis Netbeheer, ElaadNL en Living lab smart Charging. De komende periode worden 250 huishoudens geworven om deel te nemen aan het proefproject.

Tijdens deze pilot willen de deelnemende partijen nader inzicht krijgen in de acceptatie van de consument voor het door een energiemanager laten regelen van energie in en om het huis.  Ook wordt onderzocht hoe de techniek om het energieverbruik in en om het huis slim te regelen verder kan worden ontwikkeld. In de proef wordt nu gekeken of met deze slimme sturing huishoudens ook een bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van pieken van het elektriciteitsnet. Het project loopt tot december 2019.

Rijders van elektrische auto’s kunnen slimmer hun energieverbruik sturen door gebruik te maken van de energiemanager Maxem. De Maxem FLEX is een apparaat dat aan de elektriciteitsmeter in de meterkast wordt gekoppeld en een huishouden real-time inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en de opbrengst van eventuele zonnepanelen. Op basis hiervan wordt het laadpunt voor de elektrische auto, de warmtepomp en mogelijk de thuisbatterij aangestuurd zodat de stoppen in de meterkast niet doorslaan en er binnen de capaciteit van de netaansluiting optimaal wordt gebruikgemaakt van eigen zonne-energie. Daarnaast kunnen deze grote elektriciteitsverbruikers in en om het huis ook ingezet worden om te zorgen dat pieken op het lokale elektriciteitsnet opgevangen worden door te variëren met de capaciteit op de netaansluiting op het moment dat er schaarste is aan capaciteit in het net.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!