Industrieorganisatie VEMW: kabinetsdoel voor CO2-opslag onhaalbaar

‘De afvang en opslag van CO2 moet onderdeel van de oplossing zijn, dat is belangrijk voor Nederland. De kabinetsdoelstelling van 18 megaton moet worden onderzocht, maar tot nu toe blijkt uit onderzoek dat dat in 2030 niet haalbaar is’, dit stelt Hans Grünfeld van de grootverbruikers verenigd in de VEMW tegenover het NOS-journaal.

Een Klimaatwet met juridisch afrekenbare doelen moet volgens het nieuwe Kabinet ‘vertrouwen in de toekomst’ geven. Het belangrijkste afrekenbare doel: 49 procent CO2-emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990 om de klimaatdoelstellingen van Parijs, 80-95 procent emissiereductie in 2050, te kunnen realiseren. VEMW vindt het beleidspakket behoorlijk ambitieus en is blij dat het kabinet Rutte III openstaat voor de positie van de industrie in Nederland, maar plaats ook vraagtekens bij het plan voor de opslag van CO2, het zogenaamde carbon capture & storage (CCS).

De industrie moet volgens het regeerakkoord 18 Mton CO2 via CCS in 2030 gaan afvangen en opvangen. Een zeer forse doelstelling, aanzienlijk meer dan in een VEMW-studie – op basis van McKinsey onderzoek – haalbaar wordt geacht. In de doelstelling van het nieuwe kabinet zou bijna alle CO2-uitstoot van de industrie in Nederland afgevangen en opgeslagen moeten worden volgens de VEMW. De organisatie ziet liever dat de industrie vergaand elektrificeert om zo concurrerend te kunnen blijven.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!