Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit van start

Nederland gaat nog beter samenwerken bij innovaties en onderzoeken op het gebied van elektrisch vervoer. De start van het  Innovatiecluster Elektrische mobiliteit gaat hierbij een belangrijke rol spelen als verbinder en versneller. Betere samenwerking leidt tot versnelling van innovatie en versterking van het onderzoek op dit gebied. Zo behoudt Nederland volgens de initiatiefnemers de opgebouwde voorsprong, worden economische kansen optimaal benut en verbetert de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Nederlandse steden.

Het Innovatie en Acceleratie Programma elektrische mobiliteit (IAP) is een initiatief van het Formule E-Team. Dat had de opdracht gegeven tot het opzetten van een integraal onderzoeks- en innovatieprogramma voor elektrische mobiliteit. Dit programma wil de koploperspositie van Nederland op het gebied van elektrisch vervoer stelselmatig versterken door het creëren van een ecosysteem waarbinnen gezamenlijk onderzoek en innovatie floreren. Hiervoor beoogt het IAP een integrale aanpak waarbij de verbinding wordt gelegd tussen de bestaande structuren (topsectoren) op het gebied van elektrische mobiliteit. Het programma bestaat ondertussen uit een netwerk met 200 aangesloten bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Het IAP is nu gestart met een innovatiecluster. Met dit cluster van 3 partijen, namelijk automotiveNL, vereniging Doet en stichting ElaadNL, worden nu de individueel opgedane kennis, activiteiten, resultaten uit workshops en bijeenkomsten onderling uitgewisseld en besproken. Het Nederlands Kennisplatform laadinfrastructuur (NKL)  is kennispartner van dit project. Op deze manier komt een integraal beeld uit de vele verschillende projecten op elektrisch rijden tot stand. Zo kunnen, in samenwerking met de topsectoren Energie, HTSM en Logistiek, nieuwe projecten worden geagendeerd en geïnitieerd. Deze cross-sectorale samenwerking zorgt ervoor dat de ontwikkeling van elektrisch rijden efficiënt en effectief voor Nederland verder groeit.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!