Investeringsfonds PDENH breidt uit met 25 miljoen euro

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) breidt uit met 25 miljoen euro. Tussen 2019 en 2024 beschikt het fonds over 55 miljoen euro aan financieringskapitaal, bedoeld voor duurzame projecten en bedrijven gevestigd in Noord-Holland.

Het bedrag van 55 miljoen euro betekent een uitbreiding van 25 miljoen ten opzichte van de 30 miljoen waarover het fonds sinds 2014 beschikt. De uitbreiding van het fonds is hard nodig, want de belangstelling is groot. Met Tocardo, Energyra, De 7 Deugden, Triple Solar, The Next Closet, B-Four Hydro en Volgroen realiseerde het fonds dit jaar al 7 financieringen. Naar verwachting loopt het aantal financieringen dit jaar verder op tot zo’n 10, een significante uitbreiding van de portfolio. Het beschikbaar komen van meer kapitaal betekent dat PDENH op korte termijn meer armslag krijgt voor de ondersteuning van duurzame initiatieven. Ook de komende jaren blijft het beheer van het fonds in handen van KplusV en StartGreen Capital.

PDENH is een zogeheten revolverend fonds. Met het fondsvermogen worden steeds nieuwe, duurzame initiatieven ondersteund en ondertussen rendeert het ingelegde kapitaal.

Een gezond financieel rendement draagt bij aan de levensvatbaarheid van het fonds en het vermogen om nieuwe financieringen te doen. Echter, het realiseren van financieel rendement is slechts een van de doelstellingen van PDENH. Afgezien van het ondersteunen van duurzame initiatieven wordt gekeken naar het economische en maatschappelijke rendement. Zo investeert PDENH in bedrijven die arbeidsplaatsen creëren in Noord-Holland, in sommige gevallen ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 2014 heeft het fonds bijgedragen aan het ontstaan van zo’n 400 FTE aan arbeidsplaatsen. Ook levert de huidige portefeuille een jaarlijkse CO2-besparing op van zo’n 58 miljoen kilo.

De doelgroep van PDENH bestaat uit gevestigde en startende bedrijven en projecten die zich richten op de energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie. PDENH investeert daarin samen met andere financiers die ook voor deze partijen een katalysator willen zijn. Het betreft vaak lokale initiatieven, maar daartoe beperken de investeringen zich zeker niet. Landelijk en internationaal opererende bedrijven komen ook in aanmerking. Voorwaarden zijn dat zij gevestigd zijn in Noord-Holland en de beoogde financiering minimaal 500.000 euro bedraagt. (foto: Energyra)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!