Kabinet blijft techniek voor afvang en opslag broeikasgassen stimuleren

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt meer duurzame energie op te wekken en energie te besparen, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. Het terugtrekken van ENGIE en Uniper uit ROAD verandert daar niets aan.

De energiebedrijven Uniper en ENGIE  hebben de minister van Economische Zaken laten weten zich met ingang van 15 september van dit jaar terug te trekken uit het project ROAD. Dit heeft minister Henk Kamp de Tweede Kamer per brief laten weten.

Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject, afgekort ROAD, is een initiatief van ENGIE en Uniper en beoogt om bij één van de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte een grootschalig demonstratieproject voor de afvang en opslag van CO2 onder zee te realiseren.

Minister Henk Kamp: ‘Op dit moment is  6 procent van de energie die we gebruiken, afkomstig van duurzame bronnen zoals wind en zon. Dat percentage zal de komende jaren sterk toenemen tot 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Dat betekent echter ook dat ruim 80 procent van de energie die we gebruiken de komende jaren nog afkomstig is van fossiele brandstoffen. Dit gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Naast het stimuleren van duurzame energie, zet het kabinet daarom ook in op het reduceren en opvangen van CO2. Het kabinet acht deze ontwikkeling onmisbaar voor het realiseren van de klimaatdoelen. Het is daarom van belang de ontwikkeling van de opvang en opslag van CO2, ook wel CCS genoemd, te blijven stimuleren. Hiervoor zijn grootschalige demo-projecten nodig. Ik betreur het dan ook dat Uniper en ENGIE hebben aangegeven zich per 15 september van dit jaar terug te trekken uit dit demonstratieproject. Maar de inspanningen rond het ontwikkelen van CCS gaan onverminderd door. De periode tot 15 september zal gebruikt worden om alternatieven te inventariseren. Dit zal voornamelijk door Havenbedrijf Rotterdam worden gedaan. Wanneer Uniper en ENGIE zich per 15 september officieel terugtrekken, zal gekeken worden of juridische stappen gezet kunnen worden om eventueel te veel betaalde subsidie terug te vorderen.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!