Kans voor opschaling van zeewierteelt in Nederland

UTRECHT – Het telen van zeewier biedt een reeks voordelen die verdergaan dan simpelweg het maken van zeewierburgers.

Zo kan zeewier ook gebruikt worden voor zogeheten ecosysteemdiensten zoals het dienen van golfslagdemping voor windparken en het opnemen van nutriënten.

Dit schrijven onderzoekers van Wageningen UR in een onderzoek naar de mogelijkheden om zeewier financieel rendabel te telen. Het onderzoek werd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving gedaan.

Momenteel wordt in Nederland op kleine schaal zeewier geteeld, bijvoorbeeld voor toepassing in zeewierburgers. Voor het opschalen van de zeewierteelt liggen de kosten voor de productie momenteel nog te hoog.

Zeewierteelt

Er is onder andere gekeken naar het effect van de zeewierteelt op de waterkwaliteit in de Eems-Dollard. Zeewier zou daar de concentratie slib in het water kunnen verminderen doordat het slib bezinkt in de luwte van de zeewiervelden.

Bovendien neemt zeewier stikstof en fosfaat op, wat bijdraagt aan ecologisch herstel van het gebied. Ook de ontwikkeling van zeewierteelt in het windpark Borssele levert mogelijk verschillende ecosysteemdiensten op, zoals golfslagdemping en opname van metalen. Daarnaast kan zeewierteelt bijdragen aan natuurbescherming en een positief effect hebben op de visstand.

Foto: Flickr/H Matthew Howarth CC BY-SA 2.0  

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!