Lectoren Nederlandse hogescholen presenteren gezamenlijke visie energietransitie

Lectoren van verschillende hogescholen ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Hun doel: energie-evenwicht in 2030 via het lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE).

Het platform LEVE wil dat het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van energie in 2030 gehandhaafd blijft, binnen elk tijdsinterval en op elke plek.

Om optimale integratie van duurzame-energiesystemen te bereiken, is een systeemvisie nodig. Daarom werken lectoren van verschillende hogescholen en de Topsector Energie aan een gezamenlijke visie voor 2030. Deze zal de basis vormen voor praktijkgericht onderzoek. Deelnemende hogescholen zijn Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Lectoraat Meet- en Regeltechniek, Aart-Jan de Graaf), Avans Hogeschool (Lectoraat Smart Energy, Jack Doomernik), Hanzehogeschool (lectoraat Energietransitie, Jan-Jaap Aué), Hogeschool InHolland (Lectoraat Innovatiemodellen Duurzame Energie, Christoph Maria Ravesloot), Hogeschool Zeeland (Lectoraat Delta Power: Duurzame Energie in de Delta, Jacob van Berkel), Saxion (Lectoraat Duurzame Energievoorziening, Richard van Leeuwen)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!