Meterstand energieagenda Zuid-Holland: totale CO2-uitstoot nog niet gedaald

De energieagenda Watt Anders uit 2016 is de Zuid-Hollandse invulling van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Uit de meterstand van de energieagenda van de provincie blijkt dat de totale CO2-uitstoot nog niet is gedaald.

De voortgangsrapportage schetst de inspanningen, behaalde resultaten en geeft een doorkijkje naar de belangrijkste uitdagingen voor het komende jaar. De aanpak geeft zichtbaar resultaat in de gebouwde omgeving en tuinbouw, de daling van CO2-uitstoot is daar rond de 25 procent. In 2017 is het Warmteparticipatiefonds opgericht waarin 90 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor investeringen in een warmtetransportnet. Ook is er 35 miljoen euro vrijgemaakt voor energie-innovaties in het nieuwe fonds ENERGIIQ.

Toch is het nog niet gelukt om de totale CO2-uitstoot omlaag te brengen. Vooral het stijgende energiegebruik van de industrie baart de provincie zorgen. Door in te zetten op hergebruik van warmte, het mogelijk maken van windenergie, geothermie, aardgasloze woningen, lokale initiatieven en innovaties rondom waterstof, heeft de provincie met haar partners goede resultaten geboekt om op den duur afscheid te kunnen nemen van fossiele energie. Met deze maatregelen wil de provincie ook samen met de industrie de uitstoot verder verlagen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!