Morssinkhof Groep produceert eerste betonklinkers uit bodemas

Morssinkhof Groep heeft de eerste duurzame betonklinkers op basis van bodemas van Twence geproduceerd. De bodemas wordt door Van Gansewinkel Minerals opgewerkt tot een vrij toepasbare bouwstof, die zand en grind in betonklinkers vervangt.

Bodemas is een belangrijke grondstof die bij Twence uit de afvalenergiecentrale komt. De van metalen ontdane bodemassen worden in de FORZ Factory bij Van Gansewinkel Minerals opgewerkt tot zand- en grindvervangers (FORZ) als vrij toepasbare bouwstof. De zand- en grindvervangers gaan naar Morssinkhof Groep voor de productie van de klinkers. Een circulaire samenwerking die aansluit bij het streven van de Regio Twente om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van beton, zoals onlangs is opgesteld in het convenant ‘Duurzaam Beton Regio Twente’.

Bodemas uit afvalenergiecentrales is geen gevaarlijke afvalstof. Wel werd het materiaal nog steeds onder beschermde condities toegepast. Omdat dit voor de lange termijn niet wenselijk is, heeft de overheid afspraken gemaakt met de Nederlandse afvalenergiecentrales (Green Deal Bodemas, 2012) om de bodemassen vrij toepasbaar te maken. Dit houdt in dat de opgewerkte bodemassen (FORZ) dezelfde kwaliteit hebben als primaire bouwstoffen. Het materiaal kan dan gebruikt worden als zand- of grindvervanger in ongebonden vorm of een kwaliteit krijgen die gebruikt kan worden in ‘vormgegeven bouwstof’ in bijvoorbeeld de beton- en cementindustrie. Volgens de Green Deal moet in 2017 50 procent van de teruggewonnen grondstoffen uit bodemas hoogwaardig worden ingezet en in 2020 100 procent.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!