Nederlandse bedrijven krijgen inzicht in kosten eigen CO2-uitstoot

Ieder Nederlands bedrijf kan nu inzicht krijgen in de eigen CO2-kosten door een openbaar toegankelijke tool op Klimaatplein.com. De tool laat zien wat de CO2-voetafdruk van een bedrijf is en welke CO2-kosten daarmee gepaard gaan.

Zo kunnen ondernemers zich voorbereiden op toekomstig klimaatbeleid. Tijdens de klimaattop in Parijs is overeengekomen dat landen, ook Nederland, gaan werken aan een hogere prijs op CO2. Daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen ontmoedigd en blijft de  opwarming van de aarde onder de 2 graden. De prijs van CO2 moet volgens onderzoekers 60 euro per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar 100 euro per ton CO2 in het jaar 2050.

Met de nieuwe tool krijgen ondernemers inzicht in hun eigen milieu-impact en de kostenrisico’s van CO2-beprijzing. Ook maakt de tool duidelijk hoe aantrekkelijk het is om te besparen op het verbruik van fossiele brandstoffen. Het Klimaatplein laat met behulp van een 5-stappenplan zien hoe dat verbruik te verminderen is, zodat op zowel huidige als toekomstige energie- en CO2-kosten is te besparen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!