Nederlandse startup ontwikkelt warmtebuffer voor groene warmte

UTRECHT – De Nederlandse startup Ecovat ontwikkelt ondergrondse warmtebuffers waarmee het bedrijf naar eigen zeggen een gehele wijk van groene warmte kan voorzien.

De productie van stroom uit groene bronnen zoals wind- en zonne-energie komt vaak niet overeen met het verbruik. Huishoudens en bedrijven consumeren nou eenmaal niet altijd op de momenten dat de wind waait.

Zo is er ook een mismatch tussen het verbruik en de productie van groene warmte. Soms is er meer warmte beschikbaar uit restwarmte of duurzame bronnen dan er wordt verbruikt.

Ecovat wil hier tussen gaan zitten met een systeem voor energie-opslag. Ecovat wil op het moment van overschot energie opslaan om in te zetten in tijden van schaarste.

Het bedrijf werd door Stedin en Stichting Natuur & Milieu verkozen tot beste duurzame innovatie voor de energietransitie.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!