Nieuw EU-project ontwikkelt betaalbare oplossingen voor energieneutraal bouwen

Het EU-project AZEB ontwikkelt met 2 miljoen euro subsidie een integrale methodologie om kosteneffectief energieneutraal te bouwen. AZEB betekent affordable zero energy buildings, de nadruk ligt dus op betaalbaarheid.

Met 2020 in zicht moet het tempo van energieneutraal bouwen omhoog, maar men vindt het vaak te duur. Bestaande technische, procesmatige en beleidsmatige oplossingen worden verzameld, doorontwikkeld en geïntegreerd. Ook worden trainingsprogramma’s ontwikkeld. In het project werken 8 partners uit 6 landen samen tot eind 2019. In Nederland is DNA in de Bouw erbij betrokken.

Hoewel elk nieuw gebouw vanaf eind 2020 bijna energieneutraal moet zijn volgens de Europese wetgeving, is het huidige ontwikkelingstempo te laag. Een van de oorzaken is dat het als te duur wordt beschouwd. Het optimaliseren van processen om bestaande en bewezen oplossingen volledig te integreren wordt gezien als de grootste kans voor succesvol energieneutraal bouwen. AZEB streeft naar een aanzienlijke kostenbesparing van nieuwe NZEB’s door integrale procesoptimalisatie in alle bouwfasen.

De belangrijkste stappen van het AZEB-project zijn het evalueren van de beschikbare ervaringen en oplossingen om een gemeenschappelijke NZEB-methodologie te ontwikkelen en deze toe te passen op demonstratieprojecten. (foto: Sungevity)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!