Nieuwe subsidie Rijksoverheid voor CO2-reductie industrie

Naar verwachting opent begin mei de nieuwe subsidieregeling ‘Beleidsexperiment CO2-reductie industrie’. Hiermee stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – eenmalig – pilot- en demonstratieprojecten.

De projecten moeten zorgen voor het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies in de industrie. Individuele ondernemingen krijgen subsidie voor projecten op het gebied van alternatieve grondstoffen, nieuwe productietechnieken, energie-infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen. Projecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Aanvragers moeten het project nog in 2018 realiseren.

Het beschikbare budget ligt rond de 17,5 miljoen euro. Projecten die gaan over energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Die kunnen terecht bij de subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!