Noord-Holland investeert in getijdestroombedrijf Tocardo

Tocardo maakt een doorstart. Deze doorstart voor het bedrijf dat specialist in getijdestroomtechnologie is, komt mede tot stand dankzij een investering van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) dat als lead-investeerder betrokken is bij de doorstart. Naast PDENH wordt er geïnvesteerd door enkele particuliere investeerders.

Getijdenstroom is een relatief nieuwe vorm van duurzame energieopwekking. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines (‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en deze turbines zetten de draaiende beweging om in stroom.

De vraag naar getijdenstroom neemt volgens de betrokken partijen toe en daarmee ook de vraag naar het benodigde werkkapitaal om de projecten van Tocardo te financieren. Tocardo heeft de exclusieve rechten voor de ontwikkeling van 5 getijdeprojecten: onder andere in het Verenigd Koninkrijk (Fall of Warness en Wales) en in Nederland (Oosterscheldekering). De verwachting is dat deze projecten de komende jaren gerealiseerd worden. Naast bovenstaande projecten heeft men de beschikking over 9 turbines die operationeel zijn in de Afsluitdijk en de Oosterscheldekering. In Orkney (Schotland) bij het European Marine Energy Centre (EMEC) heeft Tocardo een vergunning om een eerste offshoresysteem te installeren en gedurende een 20-jarige periode te opereren op commerciële basis.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!