Officiële start geothermieproject Trias Westland

Het startschot is gegeven voor het geothermieproject Trias Westland. 49 (glastuinbouw)bedrijven gaan op 4 kilometer diepte boren naar warmte. Deze diepe boring is een primeur in Nederland.

Met deze aardwarmte verwarmen de Westlandse bedrijven straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier en tegen een stabiele kostprijs. Eind april zijn de contracten getekend. De voorbereidende werkzaamheden op de boorlocatie aan de Lange Broekweg in Naaldwijk zijn inmiddels gestart.

In de Westlandse bodem is volop duurzame energie te vinden. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. Het hete water kan worden opgepompt en met een warmtewisselaar worden overgedragen aan een warmtenet, zodat het water naar de afnemers verspreid kan worden. Na gebruik wordt het afgekoelde water terug de aarde in gepompt en door de aardkern weer opgewarmd. Dankzij een aansluiting op aardwarmte hoeven telers veel minder aardgas te gebruiken. Bovendien is aardwarmte eeuwig beschikbaar en het gebruik leidt tot fors minder CO2-uitstoot in Greenport Westland. Ook verbetert de luchtkwaliteit, omdat er minder stikstof wordt uitgestoten en neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af.

De boring is een innovatief project in Nederland. Eerdere boringen in Nederland gingen tot circa 2,5 kilometer diepte in de zogenaamde Onderkrijtlaag. Trias Westland onderzoekt of genoeg warm water te winnen is op 4 kilometer diepte uit de Trias-aardlaag. Een proefboring moet aantonen of de beoogde warmte ook daadwerkelijk aanwezig en winbaar is om alle deelnemende bedrijven te kunnen aansluiten op aardwarmte. Als blijkt dat de Trias-aardlaag niet geschikt is om voldoende warmte te winnen, wordt een tweede reguliere aardwarmteboring uitgevoerd op circa 2,5 kilometer diepte en kan een deel van de bedrijven worden aangesloten.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!