Onderzoek mogelijkheden ultradiepe aardwarmte Nederland van start

De volgende fase in de verkenning van ultradiepe aardwarmte is bereikt. 6 consortia hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot de uitvoering van het zogeheten Exploratie Werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie. Binnen het Green Deal UDG-onderzoeksprogramma werken overheid en private partijen samen om de kansen en mogelijkheden voor ultradiepe aardwarmte in Nederland te onderzoeken.

De consortia UDG Leeuwarden, GOUD (Utrecht), UDG Renkum, Geothermie Oost Brabant, UDG Schiedam en UDG Haven Rotterdam zetten nu de volgende stap om met het zogenaamde Exploratie Werkprogramma gezamenlijk verder te gaan en ultradiepe aardwarmte in Nederland te verkennen. Het Exploratie Werkprogramma omvat onder meer gedetailleerd geologisch onderzoek, onderzoek naar boortechnieken, risico-inventarisatie & management en zorgvuldig omgevingsmanagement.

De consortia gaan nu investeren in verdere studies naar de diepe ondergrond, waarbij de structuur van de ondergrond in kaart wordt gebracht. Dit gebeurt door bestaande data van de ondergrond te (her-)analyseren met de nieuwste beschikbare technieken en door het verzamelen van nieuwe data van de ondergrond. Daarvoor is seismisch onderzoek nodig, waarbij een scan van de ondergrond wordt gemaakt om de verschillende lagen en structuren in de ondergrond zichtbaar te maken. Samen met het andere geologische werk en gecombineerd met de uitgebreide risicoanalyse vormt dit de basis van een besluit om een volgende stap te nemen. Alleen als het veilig en verantwoord mogelijk is, en het economisch interessant is zal in de volgende fase gestart worden met de voorbereidingen van een mogelijke boring. De verwachting is dat dat deze beslissing op zijn vroegst eind 2019 genomen kan worden.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!