Onderzoekers observeren broeikaseffect van Co2 voor het eerst buiten laboratorium

AMSTERDAM – Onderzoekers hebben voor het eerst buiten het laboratorium geobserveerd hoe koolstof dioxide (CO2) klimaatverandering veroorzaakt.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke journaal Nature.

De afgelopen jaren werd al duidelijk at de concentratie van Co2 in de atmosfeer stijgt en dat ook de temperatuur in de atmosfeer stijgt.

In het laboratorium werd aangetoond dat deze ontwikkelingen met elkaar samenhingen. Co2 zou ervoor zorgen dat de warmte van de zon meer wordt vastgehouden op aarde waardoor de temperaturen stijgen.

Onderzoekers van de Lawrence Berkeley National Laboratory hebben dit nu ook in de praktijk vastgesteld. Op 2 locaties in Oklahoma en in Alaska in de Verenigde Staten werden over een periode van 11 jaar metingen gedaan op de oppervlakte van de aarde.

Stralingsforcering

Ze onderzochten hoe Co2 bijdroeg aan de zogenaamde stralingsforcering, de maatstaaf van hoe de energiebalans op aarde wordt beïnvloed door veranderingen in de atmosfeer. Een positieve stralingsforcering betekent dat de aarde meer energie als zonnestraling opneemt dan dat er als thermische straling wordt teruggestuurd de ruimte in.

De wetenschappers achten bewezen dat Co2 verantwoordelijk is voor een significante toename in de stralingsforcering op beide locaties. Veel van deze koolstofdioxide is afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen.

Versterking van het broeikaseffect

“We zien, voor de eerste keer, de versterking van het broeikaseffect doordat er meer Co2 in de atmosfeer is om te absorberen wat de aarde uitstraalt als reactie op zonnestraling”, aldus onderzoeker Daniel Feldman.

“Meerdere studies hebben stijgende concentraties van Co2 in de atmosfeer aangetoond, maar ons onderzoek geeft het kritieke verband aan tissen deze concentraties en de toename van energie aan het systeem, oftewel het broeikaseffect.”

Lees er hier meer over 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!