Ongunstig energielabel koopwoning doet weinig pijn in grote steden

Ongunstige F- en G-energielabels vertragen en verlagen de verkoopopbrengst van koopwoningen minder sterk in de 4 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) dan buiten de grote stad. Buiten de grote stad gaan deze rode labels gepaard met een prijskorting van bijna 13.000 euro gemiddeld. Dit blijkt uit een grootschalige transactiestudie uitgevoerd door onderzoekers van Tilburg University.

In deze labelimpact-studie bestudeerden de onderzoekers ruim 60.000 gelabelde woningen die in de tweede helft van 2017 werden verkocht. Zo’n 31 procent van deze woningen was voorzien van een gunstig en groen A- of B-label, terwijl 16 procent werd verkocht met rode F- en G-labels. Voor kopers is dankzij dit energielabel vooraf de thermische kwaliteit van deze woningen bekend.

De onderzoekers bestudeerden de invloed van het energielabel op zowel de verkoopsnelheid als op de verkoopopbrengst. Door gebruik te maken van het cijfermateriaal van makelaarsvereniging NVM, konden ze daarbij rekening houden met pand-specifieke kenmerken zoals leeftijd, staat van onderhoud, locatie en woningtype.

Over heel het land gemeten, versnelt een gunstig A-label de verkoop met ruim 48 dagen, terwijl een koopwoning voorzien van een G-label 54 dagen langer dan gemiddeld te koop staat. Ook in de prijs zijn merkbare verschillen waar te nemen. Koopwoningen voorzien van gunstige A- of B-labels konden in 2017 rekenen op een prijspremie van ruim 6.300 euro, terwijl F- en G-labels de verkoopopbrengst drukten met bijna 13.000 euro. Effecten die sterker blijken te zijn voor eengezinswoningen dan voor appartementen.

Wanneer alleen de transacties uit de 4 grootste steden worden bestudeerd, blijken deze labeleffecten aanzienlijk kleiner. Zo verschilt de verkoopsnelheid tussen een A- en G-label woning in de grote stad met maar 21 dagen (ten opzichte van een landelijk verschil van ruim 102 dagen) en blijft de prijskorting van F- en G-label koopwoningen beperkt tot 2.300 euro.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!