OTIB Trendrapport: arbeidstekort steeds uitdagender voor installatiebranche

De toenemende vraag naar installatiewerk stelt de technische installatiebranche voor de uitdaging voldoende vakmensen te vinden en te houden. Dit blijkt uit het door OTIB gepubliceerde rapport ‘Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018’.

OTIB-directeur Sven Asijee stelt in het rapport vast dat de groei van de branche in het afgelopen jaar zowel op het gebied van technologische ontwikkelingen als op het gebied van de groei van het werk en van het aantal medewerkers in een stroomversnelling is gekomen. Uit het trendrapport blijkt dat de werkgelegenheid in 2017 harder dan ooit in deze eeuw is gegroeid. Het rapport verwacht bovendien dat de werkgelegenheid in 2022 vrijwel terug zal zijn op het niveau van vóór de economische crisis. Deze groei wordt onder meer veroorzaakt doordat de technische installatiebranche een belangrijke speler is in de energietransitie, de circulaire economie en de digitalisering. Tegelijkertijd zorgt de aantrekkende Nederlandse economie voor extra werk.

Het rapport geeft ook aan dat de branche zich nadrukkelijk focust op de toekomst. Bedrijven zijn bezig met kansrijke ontwikkelingen en innovaties en met het onderscheiden van technologische innovaties van hypes. Deze toekomstgerichte werkwijze is volgens het rapport ook dé manier om aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe) vakmensen. Tegelijkertijd kunnen goed gekwalificeerde vakmensen onderscheiden welke technische- en bedrijfsinnovaties toekomst hebben.

Scholing van de branche is van levensbelang. Het gaat hierbij niet alleen om het aantrekken van goed opgeleid vaktalent, maar ook om (een leven lang) leren op het werk. Om succesvol te blijven heeft de branche volgens het trendrapport op korte termijn andere kennis, vaardigheden en manieren van werken nodig. Dit betreft zowel de (bij)scholing van technische als communicatieve kennis en vaardigheden. Het rapport ziet voor iedereen in de branche de opdracht weggelegd om te investeren in scholing, zodat het vakmanschap zich toekomstbestendig blijft ontwikkelen. (foto: Esdec)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!