Plan voor bouw waterstoffabriek op GZI terrein Emmen

De gemeente Emmen, provincie Drenthe, NAM, EMMTEC services, Gasunie en New Energy Coalition hebben een intentieverklaring ondertekend om de haalbaarheid te onderzoeken van een waterstoffabriek op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen. Met dit gezamenlijke onderzoek komt de duurzame toekomst van het GZI-terrein dichterbij en geeft de regio invulling aan het Klimaatakkoord.

Na jaren van dienst heeft NAM begin 2018 de GZI aan de Phileas Foggstraat in Emmen en een groot deel van de aan GZI verbonden gaswinningslocaties in de regio, uit gebruik genomen. Hiermee komt een uniek stuk land vrij: 30 hectare met een industriële bestemming een bestaande verbinding met de regionale en landelijke energie-infrastructuur. Met dat uitgangspunt kan NAM’s GZI-terrein een belangrijke rol spelen in het bijdragen aan de doelstelling van CO₂-reductie, het versnellen van de energietransitie in de regio Emmen en daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Dit is het GZI Next-project. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het terrein en de aanwezige infrastructuur, zeer geschikt is voor een zogenaamde energiehub met een mix van duurzame energiebronnen, zoals waterstof, biogas en zonne-energie.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring spreken de partijen af om de mogelijkheden te verkennen van:

  • De productie en het gebruik van waterstof als energiebron, en het onderzoeken van de mogelijke toekomstige opschaling op basis van duurzame energiebronnen (wind en zonne-energie).
  • Breder onderzoek naar synergie met EMMTEC services om daar de energievraag te verduurzamen.
  • De installatie van een waterstoftankstation.
  • Een ‘demonstratie-fieldlab’ in samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen.

De haalbaarheidsstudie naar de waterstoffabriek is de eerste concretisering van GZI Next. Op korte termijn wil de NAM ook met andere partijen overeenkomsten sluiten voor de haalbaarheid van biogasproductie en een zonnepark. Belangrijk hierbij wordt ook om te kijken naar de synergie tussen de verschillende energiebronnen; die integratie is de basis van een energiehub.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!