Gelderland ondersteunt 8 energieprojecten rond cleantech

De provincie Gelderland subsidieert vanuit de Gelderse gebiedsopgave 8 energieprojecten in de Stedendriehoek. De zogenoemde Cleantech-regio wil in 2030 energieneutraal zijn. Met de impuls van 420.000 euro komt dat doel dichterbij.

De 8 projecten komen niet toevallig uit deze regio en passen in de Gelderse gebiedsopgave. Eigenaren van rijtjeshuizen in de Apeldoornse wijk De Maten worden ondersteund om te komen tot energiebesparing en woningverbetering. Met de subsidie wordt gekeken welke aanpak het meeste aanspreekt bij bewoners en de hoogste besparing oplevert.

Inwoners van Deventer krijgen net als in Lochem en Zutphen de mogelijkheid een energieabonnement voor hun woning te kiezen. Hiermee wordt het voor steeds meer bewoners mogelijk zonder grote investeringen hun huis energiezuinig te maken – en geld te besparen.

Ook het bedrijfsleven wordt niet vergeten. Het midden- en kleinbedrijf krijgt mede door de subsidie een bezoek van een energiecoach. Die helpt hen besparingen te doen in het energieverbruik. Besparingen die tegenwoordig wettelijk verplicht zijn als ze zich in 5 jaar terugverdienen. Hoe meer energie wordt opgewekt door bewoners en collectieven, hoe belangrijker de energieopslag is. De Cleantechregio verkent de mogelijkheden voor grootschalige energieopslag. De subsidie brengt de zoektocht verder.

In Apeldoorn wordt gekeken  of de remenergie van treinen ingezet kan worden om de Apeldoornse stadsbussen te laten rijden zonder uitstoot en lawaai. Daarvoor is een Energy House nodig om de energie op te slaan. De subsidie aan de Groene Kolenboer helpt om te kijken naar een manier om as van houtverbranding om te zetten in mest of grondstof. Dit gebeurt met lokale beheerders van landgoederen. Eenzelfde verduurzaming gebeurt met het project waarin mest wordt vergist tot biomassa en geraffineerd tot meststof. Beide zijn manieren om het mestoverschot terug te dringen – en daarmee  fosfaat en stikstof terug te dringen.

Een laatste project  is van de Groene Fabriek. Deze maakt werk van de verduurzaming op bedrijventerreinen en zorgt  tegelijk voor nieuwe banen. Dat is helemaal een win-win-situatie.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!