Provincie Zuid-Holland: 35 miljoen voor energie-innovaties

Provincie Zuid-Holland stelt de komende jaren 35 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die actief zijn op het gebied van energie-innovaties. Zo maakte gedeputeerde Han Weber bekend bij de lancering van ENERGIIQ.

‘Met de 35 miljoen euro die wij beschikbaar stellen voor ENERGIIQ kunnen we de komende jaren heel veel bedrijven helpen om van hun energie-innovaties een succes te maken’, aldus Han Weber, gedeputeerde Energie voor de provincie Zuid-Holland. ‘Met dit fonds kan de provincie haar sterke positie op het gebied van zowel energietransitie als innovatie verder uitbouwen’.

Tijdens het jaarevent van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter werd de oprichting van ENERGIIQ, Energie-innovatiefonds Zuid-Holland, bekendgemaakt. Het maakt onderdeel uit van de Provinciale energieagenda ‘Watt anders’, gericht op een versnelling van de energietransitie. ENERGIIQ richt zich op ondernemers die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technologieën die (op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie. Het fonds richt zich daarbij specifiek op het financieren van de commercialisatie van innovatieve, maar bewezen technologieën.

De hoofddoelstelling van het fonds is om een bijdrage te leveren aan de energietransitie middels investeringen in energie-innovaties. De energie-innovaties dienen te leiden tot CO2-reductie, die toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland. Wanneer de CO2-reductie niet toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland, dient er sprake te zijn van een hoofdvestiging, R&D- of productielocatie in Zuid-Holland. (foto: ECN)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!