Provincie Zuid-Holland en Rijk starten competitie Energietransitie Vaarwegen

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat zijn een competitie gestart voor innovatieve ondernemers onder de titel Energietransitie Vaarwegen. De ondernemers wordt gevraagd hoe oevers en kaders van provinciale vaarwegen energie op kunnen wekken.

Gedeputeerde Rik Janssen ondertekende deze samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), uitvoerder namens provincie Zuid-Holland en ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Deze competitie draagt bij aan de doelstelling van de provincie om de CO2-emissie en het energiegebruik bij aanleg of beheer en onderhoud van een (vaar)weg tot het jaar 2025 met 25 procent te reduceren ten opzichte van het peiljaar 2015.

Om de ontwikkeling van innovatieve concepten te versnellen, worden ondernemers uitgenodigd om haalbaarheidsstudies op te stellen en proefprojecten uit te voeren. Er wordt uitgegaan van 10 haalbaarheidsstudies waarvan er 2 worden geselecteerd om een proefproject uit te voeren. Het traject Energietransitie Vaarwegen loopt tot najaar 2020.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!