Routekaart Waterstof gepresenteerd

De TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie heeft de Routekaart Waterstof aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Over 10 jaar is waterstof volgens de aanbieders qua technologie klaar voor grootschalige introductie in een scala van toepassingen in Nederland. De Routekaart beschrijft waar en hoe duurzame waterstof kan worden ingebed in het Nederlandse energie- en grondstoffensysteem.

De Routekaart stelt dat nu investeringen noodzakelijk zijn in pilots en demonstratieprojecten zodat ervaring kan worden opgebouwd, vooral in de industrie en de mobiliteit, de meest kansrijke markten voor duurzame waterstof. Innovaties blijven belangrijk om nieuwe toepassingen mogelijk te maken en om de kosten van de technologie en van systemen, en daarmee de kostprijs van waterstof, verder te laten dalen. De Routekaart is in opdracht van het ministerie opgesteld.

De Routekaart stelt dat integrale plan- en visievorming noodzakelijk is. Een scala aan ontwikkelingen heeft invloed op waterstof, zoals de productie van duurzame elektriciteit uit wind en zon, de behoefte aan infrastructuur, verduurzaming van de industrie, de beschikbaarheid van gasnetten, de mogelijkheden van CO2-afvang en -opslag (CCS) en beleid op het gebied van energie, klimaat en innovatie. Duidelijkheid en keuzes zijn vereist om de kansen die waterstof biedt te kunnen verzilveren.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!