Ruim 1,7 miljoen euro subsidie voor PowerParking

Het project PowerParking ontvangt van de Europese Unie ruim 1,2 miljoen euro subsidie en 0,5 miljoen euro co-financiering van de Provincie. De subsidie is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). PowerParking is een pilotproject om (grootschalige) parkeerterreinen in te gaan zetten als lokale, duurzame energiecentrales.

Provincie Flevoland heeft het project samen met Lelystad Airport, Schiphol Group, Lelystad Airport Businesspark, TU Delft, Pontis Engineering, Eneco en Alfen ontwikkeld. In totaal wordt ruim 3,1 miljoen euro geïnvesteerd door alle partijen.

Op Lelystad Airport en het naastgelegen Lelystad Airport Businesspark wordt een deel van de parkeerterreinen overkapt met zonnepanelen. De opgewekte energie wordt lokaal gebruikt voor onder andere het laden van elektrische auto’s, parkeer- en openbare verlichting. Bij overschot wordt de energie tijdelijk opgeslagen in de accu’s van geparkeerde elektrische auto’s en/of extra batterijen.

Het project is, vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van de subsidie, in januari 2017 van start gegaan met het ontwerp. Ook wordt in deze fase het ICT-managementsysteem ontworpen dat bepaalt waar de opgewekte energie naartoe gaat en hoe geladen/ontladen moet worden. Naast de technische ontwikkelingen wordt ook de businesscase verder uitgewerkt om PowerParking in de toekomst rendabel te maken zonder subsidie.

Vervolgens wordt een kleinschalig model van PowerParking gebouwd op de Green Village-testlocatie op de TU Delft campus. Bij dit model worden verschillende scenario’s getest. Na de test wordt het project gerealiseerd op de terreinen van Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark en worden de prestaties gemonitord. In de laatste fase worden de resultaten van PowerParking geëvalueerd. Dan wordt ook bekeken hoe dit pilotproject verder ontwikkeld kan worden om het op andere parkeerterreinen uit te rollen, bijvoorbeeld op Schiphol Airport. PowerParking loopt tot en met december 2019.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!