Smart Shipping Challenge: stap naar slimme en veilige binnenvaart

Tijdens de Smart Shipping Challenge in de Rotterdamse haven heeft de scheepvaartsector de eerste  resultaten van slimme innovaties laten zien, zoals verregaand geautomatiseerd varende schepen. Zo’n 40 procent van alle goederen wordt  al over water getransporteerd. En dat moet meer worden als het aan de sector ligt. Door het slimmer inzetten van technologie wordt het veiliger, efficiënter en duurzamer.

Reden voor Rijkswaterstaat om bedrijven, onderwijsinstituten en kennisinstellingen uit te dagen om stappen te zetten in ‘smart shipping’ tijdens de Smart Shipping Challenge. Smart shipping gaat een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid en veiligheid op het water. De ontwikkeling van elektrische motoren leidt tot een lager brandstofgebruik en CO2-uitstoot. Maar ook door het beter afstemmen van de reisplannen op de sluis-, brug- en terminalplanning kunnen schepen schoner varen. Geavanceerde systemen gaan taken van de schipper gedeeltelijk of volledig overnemen. Hiermee kunnen ongevallen als gevolg van menselijke fouten voorkomen worden.

Met smart shipping verstevigt de binnenvaart haar concurrentiepositie ten opzichte van transport via de weg en het spoor en verstevigt de Nederlandse maritieme sector zijn concurrentiepositie op het wereldtoneel. Tijdens de Smart Shipping Challenge werden verschillende kleine en grote ‘zelfvarende’ schepen gepresenteerd die verregaand geautomatiseerd kunnen communiceren, reageren en anticiperen op hun omgeving. Maar smart shipping gaat niet alleen over zelfsturende schepen. Ook was er tijdens de Smart Shipping Challenge veel aandacht voor ontwikkelingen in duurzaam elektrisch varen, het gebruik van data om verkeersmanagement te optimaliseren en slimme oplossingen voor automatisch inspecteren en monitoren. (foto: Port of Rotterdam)

 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!