Stedin en Energy21 ontwerpen marktmodel op basis van blockchain

Stedin en Energy21 hebben samen een duurzaam, lokaal energie marktmodel ontworpen, dat gebruikmaakt van blockchaintechnologie. Dit model biedt een oplossing voor een aantal cruciale problemen van het energiesysteem als gevolg van de energietransitie.

Het ontwerp voor dit marktmodel is uitgewerkt en vertaald in een eerste versie van een werkende blockchain met bijbehorende gebruikersapplicatie. Stedin ziet veel toekomst in de mogelijkheden van blockchain en is recentelijk partner geworden van Energy Web Foundation, een internationaal samenwerkingsverband gericht op onderzoek naar toepassingen van blockchain in de energiesector.

De benadering van Stedin en Energy21 onderscheidt zich van veel bestaande blockchainprojecten in de energiesector door uit te gaan van een open markt, en niet van peer-to-peer energielevering.  Bovendien wordt door het nieuw ontworpen marktmodel de potentie van blockchaintechnologie veel beter benut.

Het lokale openmarktmodel dat Energy21 en Stedin hebben uitgewerkt:

  • Hanteert een belasting alternatief voor de salderingsregeling waardoor het delen van flexibiliteit aantrekkelijk wordt, wat het model toekomstbestendiger maakt.
  • Is schaalbaar en kan worden toegepast binnen het bestaande, landelijke marktmodel.
  • Leidt tot lagere onderhoudskosten voor het elektriciteitsnet door congestie te voorkomen en tot minder netverlies door kortere transportafstanden van energie.
  • Betrekt klanten bij het energiesysteem en vergroot daarmee de betrokkenheid bij de energietransitie en draagvlak voor veranderingen.

​Stedin en Energy21 hebben het ontwerp voor dit marktmodel uitgewerkt en vertaald in een rudimentaire eerste versie van een werkende blockchain en bijbehorende frontapplicatie. De volgende stap is het verder uitwerken van het proof of concept en het opzetten van op marktuitvraag gebaseerde pilots.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!