Studenten TU Delft werken aan roboboot

Studenten van de TU Delft hebben een roboboot gepresenteerd. Deze autonome boot, Trident gedoopt, moet in 2018 mee gaan doen aan de Roboboat Competition in het Amerikaanse Florida. Het doel van het team is om een boot te creëren die zelfstandig kan varen en daarnaast zelf acties kan uitvoeren.

De boot moet bijvoorbeeld in staat zijn om aan- en af te meren, obstakels te vermijden en zo snel mogelijk poorten te passeren. Het project draagt bij aan de toekomstige ontwikkeling van volledig functionele autonome schepen.

De studententeams maken de robots in opdracht van een klant, bijvoorbeeld een bedrijf of een ziekenhuis. In veel gevallen lossen de robots dan ook een probleem op. Zo is de ‘Kroboot’ voortgekomen uit een opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland om het kroos in de wateren van Delfland op te ruimen. Kroos zorgt ervoor dat het leven onder het wateroppervlak verstoken blijft van zonlicht, waardoor planten en vissen sterven en het water gaat stinken.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!