Subsidieregeling van 33 miljoen euro voor energie-innovatie geopend

De subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie zijn op 3 april 2018 geopend. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dit jaar 33,4 miljoen euro extra beschikbaar voor energie-innovatie.

12,8 miljoen euro is voor de ontwikkeling van aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. De programmalijn Aardgasloze wijken maakt deel uit van de tender TSE/Urban Energy. De innovaties dragen bij aan een forse kostenverlaging voor CO2 reductie. 30 procent lager dan de huidige aardgasvrije oplossingen. Ook moeten ze de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk verbeteren.

Het extra bedrag van 33,4 miljoen euro voor Klimaat wordt verder besteed aan:

  • Topsector Energie studies, inclusief CCUS-studies. Deze regeling is een haalbaarheidsfaciliteit, de beoordeling gebeurt op volgorde van binnenkomst.
  • CCUS-pilots en Waterstofpilots. Nieuw is dat deze regelingen in 2018 tweemaal opengaan (in plaats van eenmaal) en dat het subsidiebedrag per project hoger is.

Op 3 april zijn de volgende regelingen geopend: Demonstratie Energie Innovatie (DEI), Hernieuwbare Energie, BBEG Innovatie, Urban Energy (inclusief Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen, Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP), Wind op Zee R&D, pilots Waterstof en CCUS, Topsector Energie Studies.

Begin mei volgen naar verwachting de openstellingen voor MVI Energie, Geo-energie, Systeemintegratie op de Noordzee en pilots Waterstof en CCUS (tweede openstelling). In de tweede helft van 2018 komen er nog meer regelingen. (foto: Brainport Smart District)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!