Subsidieregeling Waterstof sinds 1 juli open

De Topsector Energie ondersteunt innovaties op het gebied van waterstof, dat een belangrijke rol heeft in de energietransitie, met de subsidieregeling Waterstof. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen sinds 1 juli hun aanvragen indienen. De invulling van de rol van waterstof vergt de nodige innovaties in de hele keten: van productie tot en met eindgebruik.

‘Waterstof zal samen met elektriciteit de ruggengraat vormen van een nieuw CO2-arm energiesysteem’, zegt Marcel Weeda. Als senior onderzoeker bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) kent hij de potentie van deze energiedrager. Hij is bovendien programmamanager Waterstof bij de TKI Gas, onderdeel van de Topsector Energie.

‘We hebben behoefte aan schone energiedragers’, zegt Weeda. ‘Andere energiedragers kunnen maar beperkt in onze energiebehoefte voorzien. En niet alles is te elektrificeren. Hier komt waterstof om de hoek kijken. Met waterstof kun je bovendien energie van zon en wind inpassen in de vorm van gas. Dit maakt de inzet, opslag en transport van deze energie flexibel. Dat is van groot belang voor de transitie.’

De regeling richt zich op 3 toepassingsgebieden. Weeda: ‘Kansrijk is verduurzaming van industrieel waterstof en inzet voor hogetemperatuurwarmte in de industrie. Daarnaast is verkeer en logistiek belangrijk met aandacht voor zowel technologie voor voertuigen als vulpunten. Tot slot richt de regeling zich op de waterstofoptie voor effectieve inpassing van wind- en zonne-energie.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!