Tennet neemt duurzame hoogspanningsstation met zonnepanelen in gebruik

Tennet heeft het nieuwe duurzame hoogspanningsstation Emmeloord Zuidervaart in gebruik genomen. Het hoogspanningsstation in Emmeloord is het eerste TenneT-hoogspanningsstation dat duurzaam is ontworpen en gebouwd. Er liggen 80 zonnepanelen op het dak zodat het nieuwe hoogspanningsstation grotendeels zelfvoorzienend is.

Buiten het station heeft TenneT oog voor de directe omgeving en ecologie. Zo is er een paddenpoel aangelegd als onderdeel van het waterbeheer. Ook zijn er diervriendelijke afscheidingen voor reptielen, insecten en kleine zoogdieren aangelegd (red. een ‘dieren stay-okay’).

TenneT ziet dit nieuwe hoogspanningsstation in Emmeloord als pilot om meer ervaring te krijgen met duurzame landschappelijke en ecologische inpassingen. Het is de bedoeling om de experimentele duurzame aanpak bij Emmeloord Zuidervaart een vervolg te geven, onder andere bij de komende uitbreiding van hoogspanningsstation Vierverlaten. Op een hoogspanningsstation in Voorburg legt TenneT, met de opgedane ervaring in Emmeloord, zonnepanelen op een vrij stuk grond. De opgedane kennis deelt TenneT met andere netbeheerders.

TenneT heeft in de Noordoostpolder het net versterkt en klaargemaakt voor de toekomst. Naast een 110-kilovolt-kabelverbinding van 25 kilometer lang zijn er 2 nieuwe hoogspanningsstations gebouwd en is een bestaand 380-kilovolt-station aangepast. Het laatste onderdeel van de netversterking is de ingebruikname van het nieuwe hoogspanningsstation Emmeloord Zuidervaart.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!