TNO ontwikkelt ‘dashboard’ voor volgen milieukwaliteit Eindhoven

In het kader van het programma ‘Slimme en Gezonde Stad’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft TNO een ‘dashboard’ ontwikkeld waarin de milieusituatie ten gevolge van wegverkeer in Eindhoven in ‘realtime’ kan worden gevolgd door verschillende belanghebbenden.

Op basis van automatische verkeerstellingen op snelwegen wordt de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit voor heel Eindhoven bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele weersomstandigheden. De luchtkwaliteit wordt daarnaast continu gemeten in het AiREAS netwerk en deze waarden kunnen ook worden getoond op het dashboard.

Het heeft veel voordelen om de actuele situatie in beeld te hebben. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk om verkeersmaatregelen te nemen alleen op momenten dat de milieusituatie daarom vraagt. Dus geen algemene snelheidsmaatregel, maar alleen een verlaging als het nodig is. Met het TNO-instrumentarium kan het effect van zulke maatregelen vooraf worden doorgerekend, ter ondersteuning van beleidsontwikkeling.

In een vervolgtraject wordt het dashboard gebruikt om persoonlijke luchtkwaliteitsmetingen bij Eindhovense fietsers weer te geven. Eindhoven geeft aan dat de TNO-methodiek toegevoegde waarde heeft in het doorrekenen van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingsvisies die Gemeente Eindhoven ontwikkelt. (foto: TNO)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!