Van koelvak tot kunstschat: onderzoek naar energiekringloop Museumplein

Het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum, het Concertgebouw, Albert Heijn, Q-Park en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) onderzoeken hoe ze onderling energie in de vorm van warmte en koude kunnen uitwisselen.

De gebouwen op het zuidelijke deel van het Museumplein vormen een logisch cluster van vraag en aanbod van duurzame energie. Eerder tekenden de partijen een intentieovereenkomst om het Museumplein te verduurzamen met lokale warmte en koude. De gemeente Amsterdam subsidieert het onderzoek dat de financiële, technische en juridische uitdagingen duidelijk moet maken.

De kunsttempels op het Amsterdamse Museumplein hebben naast hun culturele schatten een schat aan duurzame energie in de vorm van warmte of koude in huis. Ook andere gebouwen op het plein hebben energie over die de buren goed kunnen gebruiken. De partijen willen door vraag en aanbod van energie aan elkaar te koppelen, zorgen dat het Museumplein een voorbeeld van efficiënt energiegebruik en dus minder CO2-uitstoot wordt. Het is een bijzonder initiatief vanwege de vele bronnen en afnemers, de locatie in hartje Amsterdam en de monumentale panden waarvoor duurzaam energiegebruik een uitdaging is.

Alliander DGO, een dochteronderneming van Alliander, is bij het initiatief betrokken vanwege zijn expertise in de ontwikkeling en aanleg van duurzame infrastructuren. Het bedrijf adviseert de gebouwen hoe ze een gezamenlijk energieplan kunnen realiseren met behoud van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

In het onderzoek worden  de technische mogelijkheden onderzocht om de diverse warmte- en koudesystemen op elkaar aan te sluiten.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!