Vanwege Klimaatakkoord geen Nationale Energieverkenning in 2018

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt in 2018 geen Nationale Energieverkenning (NEV) uit. De directie van het PBL heeft hiertoe besloten in verband met de lopende gesprekken over het Klimaatakkoord.

De meest recente NEV, uitgegeven in oktober 2017, laat zien dat het doel uit het Energieakkoord van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 binnen bereik is. Hierbij rekent het PBL op 6 gigawattpiek zonnepanelen in 2020.

Het PBL kan, zolang de onderhandelingen over het Klimaatakkoord lopen en er geen nieuwe, concrete afspraken zijn gemaakt voor de periode 2020-2030, naar eigen zeggen geen betrouwbare projecties geven voor de ijkjaren 2020 en 2023 van het lopende Energieakkoord.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!