‘Waterkracht kan in potentie halve wereld voorzien van elektriciteit’

Waterkracht heeft de potentie om bijna de halve wereld te voorzien van elektriciteit, zeggen energiewetenschappers van het Planbureau voor de Leefomgeving. De onderzoekers hebben hun resultaten onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Energy.

Omdat het potentieel slecht in kaart gebracht was, was het niet mogelijk waterkracht eenvoudig te vergelijken met andere bronnen wat betreft potentieel en kosten.

Waterkracht vertegenwoordigt ongeveer 72 procent van de wereldwijde hernieuwbare energie en levert op dit moment 16 procent van alle elektriciteit in de wereld. Waterkracht kan, afhankelijk van de locatie, nog veel meer leveren, en dus een mogelijk alternatief vormen voor fossiele brandstoffen. Bovendien is waterkracht zeer flexibel en in staat tot energieopslag en kan daarom een aanvulling zijn op zonne- en windenergie. Desondanks was informatie over potentiële toekomstige waterkracht op wereldniveau in termen van potentieel en kosten veel minder toegankelijk dan voor andere hernieuwbare energiebronnen.

Voorheen kwam de meeste informatie over de wereldwijde bijdrage van waterkracht van enquêtes van nationale overheden. De onderliggende onderzoeksmethode was veelal onbekend en van uiteenlopende kwaliteit. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Wageningen Universiteit hebben dit flink verbeterd met een consistente methodologie die met behulp van zeer hoge resolutiekaarten bijna 4 miljoen individuele locaties over de hele wereld evalueert. Op deze manier vonden de onderzoekers 60.000 geschikte locaties die samen, in potentie, 9,49 petawattuur per jaar kunnen leveren. Ter vergelijking, het wereldwijde elektriciteitsverbruik in 2016 is  ongeveer 20 petawattuur per jaar.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!