Waterschap gaat kunstmest produceren uit afvalwater

UTRECHT – Waterschap Vallei en Veluwe gaat op grote schaal fosfaat winnen uit het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Amersfoort. Hiermee kan kunstmest worden geproduceerd.

Op 17 juni wordt de fabriek geopend. Naar eigen zeggen sluit het waterschap zo aan bij ambitieus beleid op het gebed van de circulaire economie.

Het waterschap voorspelt dat waterzuiveringen in de toekomst energieleveranciers worden en dat uit zuiveringsslib grondstoffen worden teruggewonnen, zoals stikstof en fosfaat.

Regelgeving

Wel moet de nationale en Europese regelgeving worden aangepast om het makkelijker te maken grondstoffen op de markt te brengen, vindt het waterschap.

”Om alle kansen te benutten moet de regelgeving worden versoepeld. De kijk op afvalwater is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd”, aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin.

“Afvalwater is een bron van duurzame energie en grondstoffen geworden. Deze wezenlijke verandering vraagt dan ook om een aanpassing in de wetgeving.”

Het project in Amersfoort wordt mede mogelijk hemaakt door meerdere subsidies uit Europa.  

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!