‘Waterstof belangrijke impuls voor volledige CO2-neutrale warmtenetten’

Waterstof voor warmtenetten biedt perspectief en kan in gunstige situaties nu al een duurzame bijdrage leveren aan de energievoorziening. Dat geldt voor warmtenetten dicht bij de huidige waterstofleidingen, uitgaande van invoeding met ‘blauwe’ waterstof gemaakt uit methaan in combinatie met CO2-afvang en  opslag. Dat blijkt uit een strategische studie van Berenschot in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasterra.

Het gebruik van groene waterstof (gemaakt met wind- of zonnestroom) is volgens de onderzoekers vanaf 2030 rendabel wanneer deze voor de piekvraag wordt ingezet naast de hoofdbron (restwarmte of geothermie). In de studie is verkend wat het potentieel van waterstof is als duurzame bron voor warmtenetten. Hierbij is uitgegaan van een voorzieningsmodel waarin waterstof op wijkniveau wordt omgezet in warmte. De waterstof komt dus niet in de woningen zelf, die zijn aangesloten op het warmtenet. Hierdoor kan worden voortgebouwd op reeds opgedane ervaringen rondom warmtenetten en waterstof op industriële schaal. De studie laat voor 4 verschillende typen collectieve warmtevoorzieningen zien wat de integrale kosten zijn voor het gebruik van waterstof als CO2-neutrale brandstof. De onderzochte casussen zijn: waterstof voor blokverwarming (casus 1); waterstofketel als primaire voeding voor een warmtenet (casus 2); geothermie-baseload gecombineerd met een waterstofpiekketel (casus 3); waterstof-WKK of brandstofcel gecombineerd met een waterstofpiekketel (casus 4).

De businesscases zijn uitgerekend voor CO2-vrije waterstof, dat is “blauwe” waterstof (uit aardgas met CO2-afvang) of “groene” waterstof (uit duurzame elektriciteit met elektrolyse). In alle situaties is uitgegaan van de huidige gasreferentie als criterium voor een businesscase, daarnaast is voor de lange termijn een grootschalige waterstofinfrastructuur aangenomen (als ombouw van het huidige hogedrukgasnet). Vanwege de noodzaak van een waterstofnet geeft de studie ook een schets van een gedeeltelijke ombouw van het huidige hoofdgasnet door een kickstart met blauwe waterstof, vooruitlopend op de later in te faseren groene waterstof. (foto: Alliander)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!