11 aanvragen wind op land Noord-Holland definitief afgewezen

UTRECHT – De provincie Noord-Holland heeft besloten 11 vergunningaanvragen voor het realiseren van windparken definitief af te wijzen.

Gedeputeerde Staten hebben eerder besloten 6 aanvragen verder in de procedure te nemen.

“De provincie gaat met de 6 projecten die doorgaan voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk. Dit betekent dat wij voor 2020 685,5 mw opgesteld vermogen voor windenergie op land realiseren”, aldus Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek:

“De nieuwe windparken in Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Om die omslag echt te realiseren richten wij ons niet alleen op windenergie. De provincie zet in op zoveel mogelijk duurzame maatregelen. Denk aan energiebesparing, zonne-energie, biomassa en warmtenetten.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!