‘3.000 megawatt is fantastisch, maar we moeten nu het gaspedaal verder indrukken’

UTRECHT – De plannen van de overheid om tot 2023 zo’n 3.450 megawatt aan windcapaciteit in de Noordzee te realiseren zijn fantastisch, maar Nederland moet verder kijken.

Dit zegt Chris Westra, ervaringsdeskundige in de windsector, voorafgaand aan De Winddagen in het WTC in Rotterdam op 15 en 16 juni waar hij als gespreksleider zal optreden.

“Voor ons is het natuurlijk fantastisch dat we nu aan de gang zijn”, zegt hij over de windplannen op zee. “Zeker in vergelijking met andere landen, zoals Denemarken. Voor ons toch weer een opsteker.”

Gespreid bedje

Westra is positief over de huidige opzet van de tenders. “De overheid doet veel voorwerk zoals de locatiekeuze golf- en windmetingen en onderzoeken die je nodig hebt voor de berekening van funderingen en opbrengsten.

Daaraan gekoppeld een goed subsidiesysteem. “Als ontwikkelaar kom je min of meer in een gespreid bedje.”

“De vraag is of dit voldoende is. Offshore wind zal het leeuwendeel van de energietransitie moeten doen. Je moet nu al naar grote locaties zoals IJmuiden-Ver kijken.”

Andere manier

Westra denkt dat voor een grotere uitrol van windenergie op de Noordzee er een andere aanpak nodig is om windturbineparken te realiseren. Hij denkt aan het vergroten van de kavels, die nu 350 megawatt zijn, en misschien ook het gunnen van meerdere kavels aan één partij in grote gebieden ver op zee.

Shell schreef onlangs in een advies aan Tweede Kamerleden eenzelfde opzet om grootschalig windenergie in de Noordzee te ontwikkelen.

Kamp liet onlangs weten afspraken te hebben gemaakt met andere Noordzeelanden en een paar landen daarbuiten voor ontwikkeling van windenergie in de Noordzee.

”Dat was heel plezierig voor mij om te horen”, zegt de adviseur. Westra legt uit dat toen hij in Europees verband hier 4 jaar geleden naar keek, het al duidelijk was dat samenwerking nodig is als de Europese doelstellingen gehaald moeten worden.

Lees meer over de Nederlandse plannen voor wind op zee in het dossier 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!