Actieve rol overheid nodig om draagvlak te vergroten bij windmolenparken

UTRECHT – De overheid moet een actievere rol gaan nemen bij de ontwikkeling van windmolens en de communicatie daarvan naar omwonenden toe. 

Vaak komen bijvoorbeeld projectontwikkelaars pas om de hoek kijken als de overheid al een locatie heeft aangewezen voor windenergie.

Dit concluderen de natuur-, milieu- en sectororganisaties die de gedragscode voor windenergie op land in 2014 ondertekenden na een eerste evaluatie.

De belangrijkste uitdaging, volgens de partijen, voor windparkontwikkelaars is nu om bewoners vanaf begin af aan te betrekken bij de ontwikkeling van een project.

Bij de helft van de huidige windprojecten zijn omwonenden van windparken niet vanaf het begin, maar pas tijdens het project proactief geïnformeerd over de plannen.

Participatie

Ongeveer 8 op de 10 projectontwikkelaars hebben omwonenden laten participeren in de bouw van nieuwe windmolens. Bij vrijwel alle projecten is het mogelijk voor mensen om financieel te participeren.

Uiteindelijk zorgt de gedragscode er vooral dat gematigd kritische omwonenden meer betrokken worden bij een windpark. Dit vergroot de acceptatie van de windmolens bij deze groep, maar niet het draagvlak.

De gedragscode Wind op Land werd in september 2014 ondertekend door NWEA, Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties. In 2015 sloten Milieudefensie en ODE Decentraal zich bij deze code aan.

Ook de NLVOW, de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbine, zat aan tafel bij het opstellen van de code, maar ondertekende de afspraken uiteindelijk niet.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!